ورژن جدید حریم آسمانی را چطور میبینید؟
(75.52%) 216
عالی
(11.53%) 33
متوسط
(12.93%) 37
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 286